องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
   
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27
  อบต.คลองขาม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโร...
  อบต.คลองขาม จัดกิจกรรม“ MOI Waste Bank Week - มหาด...
  กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ...
 

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
โทรศัพท์ 0-4384-0820 / โทรสาร 0-4384-0821
email : admih@klongkham.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign