องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารแนะนำที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2566 [ 26 มี.ค. 2566 ]44
2 คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2566 [ 26 มี.ค. 2566 ]40
3 การควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 26 มี.ค. 2566 ]38
4 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 26 มี.ค. 2566 ]36
5 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 28 เม.ย. 2565 ]119
6 คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ม.ค. 2565 ]102
7 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ม.ค. 2565 ]117
8 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 1 ม.ค. 2565 ]110
9 คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ม.ค. 2565 ]107
10 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 1 ม.ค. 2565 ]105
11 การควบคุมอาคารตามพรบ. พ.ศ.2522 [ 1 ม.ค. 2565 ]104
12 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 8 ก.ค. 2563 ]113
13 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 8 ก.ค. 2563 ]112
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 8 ก.ค. 2563 ]101
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 29 มิ.ย. 2563 ]117
16 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 18 พ.ค. 2563 ]103
17 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 7 พ.ค. 2563 ]106