องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารแนะนำที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2566 [ 26 มี.ค. 2566 ]9
2 คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2566 [ 26 มี.ค. 2566 ]12
3 การควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 26 มี.ค. 2566 ]10
4 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 26 มี.ค. 2566 ]8
5 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 28 เม.ย. 2565 ]81
6 คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ม.ค. 2565 ]76
7 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ม.ค. 2565 ]78
8 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 1 ม.ค. 2565 ]82
9 คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ม.ค. 2565 ]80
10 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 1 ม.ค. 2565 ]79
11 การควบคุมอาคารตามพรบ. พ.ศ.2522 [ 1 ม.ค. 2565 ]78
12 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 8 ก.ค. 2563 ]81
13 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 8 ก.ค. 2563 ]84
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 8 ก.ค. 2563 ]73
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 29 มิ.ย. 2563 ]83
16 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 18 พ.ค. 2563 ]79
17 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 7 พ.ค. 2563 ]79