องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 28 ก.พ. 2567 ]23
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 23 ก.พ. 2567 ]18
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 31 ม.ค. 2567 ]39
4 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส [ 17 ต.ค. 2566 ]32
5 ประชาสัมพันธ์ อบต.คลองขาม เรื่อง เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย [ 26 ก.ย. 2566 ]32
6 ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ-ส่งหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 20 ก.ย. 2566 ]35
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 18 ก.ย. 2566 ]36
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 18 ก.ย. 2566 ]29
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ย. 2566 ]26
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ค. 2566 ]79
11 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 18 เม.ย. 2566 ]58
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่สรุปผลเสนอผู้บริหาร อบต.คลองขาม [ 7 ต.ค. 2565 ]39
13 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 18 ส.ค. 2565 ]123
14 เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ สนามกีฬาดอนฐาน บ้านสา หมู่ทีี่ 14 [ 20 เม.ย. 2565 ]200
15 ขยายระยะเวลาการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]149
16 รายชื่อผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]43
17 ข้อมูลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]40
18 ราคากลางโครงการงานถมดินและบดอัดแน่น สนามกีฬาดอนฐาน ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 560 เมตร คันทางดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร บ้านสา ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 26 ม.ค. 2565 ]163
19 เผยแพร่ราคากลางและร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก [ 13 ธ.ค. 2564 ]199
20 รายงานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลคลองขาม ปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6