องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
  นายก อบต.คลองขาม ศึกษาดูงานด้านหลักประกันสุขภาพและ...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 6]
 
   อบต.คลองขาม จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเ...[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 110]
 
  นายก อบต.คลองขาม ร่วมประเมินการดำเนินงานตามแนวทางป...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 33]
 
   อบต.คลองขาม ร่วมงานเสวนา กรรมาธิการการแก้ปัญหาควา...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 29]
 
  อบต.คลองขาม จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองท...[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 26]
 
  อบต.คลองขาม ร่วมงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดีอ...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 37]
 
  อบต.คลองขาม ประชุมหารือการจัดงานประเพณีบุญคูณลานแล...[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 27]
 
  อบต.คลองขาม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้อ...[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 21]
 
  อบต.คลองขาม นำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปจ่ายน้ำอุปโภคเพื่อ...[วันที่ 2023-01-10][ผู้อ่าน 24]
 
  อบต.คลองขาม ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาควา...[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 53]
 
  อบต.คลองขาม ดำเนินการตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง ระบ...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 4 ศพ...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 29]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19