องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม