องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA


คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม