องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม