องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

    รายละเอียดข่าว

https://drive.google.com/file/d/1g_qL_uGjnaOM8s0r6XwHc_TqV7ARK1lk/view?usp=sharing    เอกสารประกอบ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม