องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายวิทยา บุญตาโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
โทร.087-9500722
admin@klongkham.go.th
         

นายสมหวัง เชตะวัน นายบุญสรวง ภูยางสิม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
โทร.089-8426971
โทร.081-7683073
admin@klongkham.go.th admin@klongkham.go.th


นายธีระพันธุ์  ภูคงคา
ส.ต.ท.ชาตรี  ศรีภพ
เลขานุการนายก อบต.คลองขาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
โทร.082-1345453
โทร.086-2342320
     admin@klongkhm.go.th
           admin@klongkham.go.th