องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน [ 24 มี.ค. 2566 ]58
2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 8 ก.ค. 2563 ]117
3 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 29 มิ.ย. 2563 ]119
4 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 18 พ.ค. 2563 ]108
5 http://www.klongkham.go.th/data.php?content_id=26 [ 7 พ.ค. 2563 ]115
6 คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 27 มี.ค. 2563 ]110
7 การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล [ 27 มี.ค. 2563 ]108
8 เอกสารเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 27 มี.ค. 2563 ]108
9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 27 มี.ค. 2563 ]100