องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 181 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 [ 21 พ.ย. 2565 ]7
2 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 [ 18 พ.ย. 2565 ]8
3 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนฐาน บ้านสา หมู่ที่ 7 [ 18 พ.ย. 2565 ]7
4 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 17 [ 17 พ.ย. 2565 ]8
5 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 14 [ 17 พ.ย. 2565 ]10
6 ประกาศยกเลิกประกาศและเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร อบต.คลองขาม [ 14 พ.ย. 2565 ]9
7 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4,5,10,11,12,13,15,19 [ 14 พ.ย. 2565 ]8
8 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,6,7,8,9,14,16,17,18 [ 14 พ.ย. 2565 ]8
9 เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองชลประทานถึงทุ่งหนองลาด บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม [ 9 พ.ย. 2565 ]12
10 เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท [ 4 พ.ย. 2565 ]20
11 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองชลประทานถึงทุ่งหนองลาด บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่ [ 3 พ.ย. 2565 ]16
12 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬส [ 27 ต.ค. 2565 ]15
13 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ย. 2565 ]26
14 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 17 [ 17 มิ.ย. 2565 ]85
15 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 [ 16 มิ.ย. 2565 ]106
16 เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ สนามกีฬาดอนฐาน บ้านสา หมู่ทีี่ 14 [ 20 เม.ย. 2565 ]91
17 เผยแพร่ราคากลางโครงการขยายเขตประปา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4,13,19 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ [ 22 มี.ค. 2565 ]90
18 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 [ 22 ก.พ. 2565 ]84
19 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 3 [ 22 ก.พ. 2565 ]83
20 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 [ 22 ก.พ. 2565 ]107
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10