องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 27 ก.ค. 2566 ]3
2 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมเปลี่ยนหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านขามหมู่ ๓ [ 8 มิ.ย. 2566 ]9
3 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านโต้น หมู่ 5 [ 8 มิ.ย. 2566 ]8
4 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านขามหมู่ ๑ [ 8 มิ.ย. 2566 ]7
5 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองหล่ม หมู่ 10 [ 8 มิ.ย. 2566 ]6
6 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 [ 8 มิ.ย. 2566 ]5
7 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 14 [ 8 มิ.ย. 2566 ]7
8 ประกาศขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 29 พ.ค. 2566 ]13
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]11
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 มี.ค. 2566 ]8
11 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 8 มี.ค. 2566 ]13
12 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 19 ท่อน รางระบายน้ำ 36 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 16 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 8 มี.ค. 2566 ]12
13 ประกาศราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโคกศรี,บ้านหนองแวงฮี,บ้านสา หมู่ที่ ๖,๑๑,๑๗,๑๘ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 1 มี.ค. 2566 ]14
14 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่นโพนทอง [ 28 ก.พ. 2566 ]16
15 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโคกสี,บ้านหนองแวงฮี,บ้านสา หมู่ที่ 6,11,17,18 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 10 ก.พ. 2566 ]21
16 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และลากจูง ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 10 ก.พ. 2566 ]15
17 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๕๙๑ กาฬสินธุ์ [ 10 ก.พ. 2566 ]13
18 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 27 ม.ค. 2566 ]15
19 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ76-003 สายทางบ้านหนองหล่มถึงบ้านหนองแวงฮี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ [ 16 ม.ค. 2566 ]21
20 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ วัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน [ 6 ม.ค. 2566 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11