องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 9 เม.ย. 2567 ]0
2 เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลคลองขาม ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,600.00 ลบ.ม. (ลงตามสภาพพื้นที่) พร้อมปรับเกลี่ย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 16 ก.พ. 2567 ]15
3 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕.๐๐ ตารางเมตร  [ 15 ก.พ. 2567 ]9
4 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ [ 12 ก.พ. 2567 ]13
5 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19 สายที่ 1 กว้าง 2.20 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.10 เมตร สายที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ [ 26 ม.ค. 2567 ]7
6 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13  [ 24 ม.ค. 2567 ]6
7 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ [ 23 ม.ค. 2567 ]7
8 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ [ 22 ม.ค. 2567 ]5
9 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 7 เส้นที่ 1 กว้าง 2.20 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เส้นที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ [ 18 ม.ค. 2567 ]5
10 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8 [ 17 ม.ค. 2567 ]5
11 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา  หมู่ที่ 14  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 16 ม.ค. 2567 ]4
12 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี  หมู่ที่ 11  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 16 ม.ค. 2567 ]6
13 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 10 ม.ค. 2567 ]10
14 เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 10 ม.ค. 2567 ]11
15 เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงสนามกีฬา บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ [ 26 ธ.ค. 2566 ]7
16 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในตำบลคลองขาม ปริมาณลูกรัง 2,362 ลบ.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 14 พ.ย. 2566 ]13
17 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 16 [ 26 ต.ค. 2566 ]18
18 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 26 ต.ค. 2566 ]18
19 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8  [ 25 ต.ค. 2566 ]19
20 เผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 7 [ 25 ต.ค. 2566 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12