องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]5
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 มี.ค. 2566 ]3
3 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 8 มี.ค. 2566 ]8
4 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 19 ท่อน รางระบายน้ำ 36 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 16 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 8 มี.ค. 2566 ]6
5 ประกาศราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโคกศรี,บ้านหนองแวงฮี,บ้านสา หมู่ที่ ๖,๑๑,๑๗,๑๘ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 1 มี.ค. 2566 ]9
6 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่นโพนทอง [ 28 ก.พ. 2566 ]10
7 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโคกสี,บ้านหนองแวงฮี,บ้านสา หมู่ที่ 6,11,17,18 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 10 ก.พ. 2566 ]11
8 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และลากจูง ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 10 ก.พ. 2566 ]9
9 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๕๙๑ กาฬสินธุ์ [ 10 ก.พ. 2566 ]7
10 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 27 ม.ค. 2566 ]6
11 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ76-003 สายทางบ้านหนองหล่มถึงบ้านหนองแวงฮี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ [ 16 ม.ค. 2566 ]15
12 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ วัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน [ 6 ม.ค. 2566 ]16
13 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต้น หมู่ที่ 5 [ 21 ธ.ค. 2565 ]9
14 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 [ 21 ธ.ค. 2565 ]11
15 เผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตล [ 14 ธ.ค. 2565 ]19
16 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ วัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน [ 9 ธ.ค. 2565 ]19
17 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 [ 21 พ.ย. 2565 ]26
18 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 [ 18 พ.ย. 2565 ]24
19 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนฐาน บ้านสา หมู่ที่ 7 [ 18 พ.ย. 2565 ]24
20 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 17 [ 17 พ.ย. 2565 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10