องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 85 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร

    รายละเอียดข่าว

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะดำเนินการตกลงราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงฮี  หมู่ 11   ผิวจราจรกว้าง  5  เมตร หนา 0.10   เมตร  ยาว  85  เมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.5  เมตร  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

               ดังนั้นเพื่อให้การตกลงราคาจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ พัสดุฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามจึงประกาศราคากลางในครั้งนี้  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 85 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม