องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่

    รายละเอียดข่าว

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ  หมู่ที่ 9  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่  ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

            ดังนั้น เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่
 
ซ่อม คสล.9
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม