องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

    รายละเอียดข่าว

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

            ดังนั้น เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม