องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี  หมู่ที่ 11  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

    รายละเอียดข่าว

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี  หมู่ที่ 11  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

                ดังนั้น  เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี  หมู่ที่ 11  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม