องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงสนามกีฬา บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงสนามกีฬา บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม