องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่

    รายละเอียดข่าว

 

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม  หมู่ที่ 3  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

            ดังนั้น เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม