องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลคลองขาม ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,600.00 ลบ.ม. (ลงตามสภาพพื้นที่) พร้อมปรับเกลี่ย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

    รายละเอียดข่าว

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลคลองขาม ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,600.00  ลบ.ม. (ลงตามสภาพพื้นที่) พร้อมปรับเกลี่ย  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

                ดังนั้น  เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลคลองขาม ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,600.00 ลบ.ม. (ลงตามสภาพพื้นที่) พร้อมปรับเกลี่ย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม