องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษต บ้านหนองบัว หมู่ 4 สายหลังโรงเรียน

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่การเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ 4 สายหลังโรงเรียน (จ่ายขาดเงินสะสม) รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยควาถูกต้องตามระเบียบพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษต บ้านหนองบัว หมู่ 4 สายหลังโรงเรียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม