องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

    รายละเอียดข่าว

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

            ดังนั้น เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม