องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕.๐๐ ตารางเมตร 

    รายละเอียดข่าว

                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕.๐๐ ตารางเมตร  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

                ดังนั้น  เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน



    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕.๐๐ ตารางเมตร 
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม