องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8

    รายละเอียดข่าว

            

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 165 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8  ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

            ดังนั้น เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม