องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงถนนลาดยางชำรุด)

    รายละเอียดข่าว

           ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม   อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะดำเนินการเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง  บ้านหนองแวงฮี  หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหนองหล่ม  หมู่ที่ ๑๐  (ช่วงถนนลาดยางชำรุด)  ตามแบบรูปและปริมาณงาน  อบต.คลองขาม  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

            ดังนั้น เพื่อให้การเฉพาะเจาะจงราคาจ้าง  ในครั้งนี้เป็นไปด้วยควาถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ  องค์กาบริหารส่วนตำบลคลองขาม  จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน


    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงถนนลาดยางชำรุด)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม