องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 7

    รายละเอียดข่าว

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 7  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่  ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

            ดังนั้น เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม