องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

    รายละเอียดข่าว

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี  ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
                ดังนั้น  เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม