องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
กองการศึกษา


สิบตำรวจโท ชาตรี ศรีภพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
                           รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

 
นางนิตยา   บุญราศรี  
 - ว่าง -
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
นางสาวนวลอนงค์  รัตนมาศ    นายมนตรี ภูสมนึก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  
 
    นางสาวสุนิสา   ภูวิจารย์
        นางสาวชิดชบา  ภูลานดอก
      พนักงานจ้างทั่วไป
 
       พนักงานจ้างเหมาบริการ


 
 
 
          นายวรุฒ  ภูครองนาค
   
        พนักงานจ้างเหมาบริการ