องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี [ 24 มี.ค. 2566 ]16
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 ก.ย. 2565 ]7
3 ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]9
4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]8
5 คำแถลงรายจ่าย 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]7
6 รายละเอียดประมาณการรายรับ 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]7
7 คำแถลงรายรับ ปี 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]7
8 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 15 ก.ย. 2565 ]7
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามเรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสวนตำบลคลองขาม เรื่องบประมาณรายจ่าย 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]6
10 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 15 ก.ย. 2565 ]7
11 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 15 ก.ย. 2565 ]8
12 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]105
13 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]109