องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2567 ]4
2 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี [ 24 มี.ค. 2566 ]46
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 ก.ย. 2565 ]35
4 ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]37
5 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]32
6 คำแถลงรายจ่าย 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]32
7 รายละเอียดประมาณการรายรับ 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]31
8 คำแถลงรายรับ ปี 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]32
9 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 15 ก.ย. 2565 ]29
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามเรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสวนตำบลคลองขาม เรื่องบประมาณรายจ่าย 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]29
11 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 15 ก.ย. 2565 ]32
12 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 15 ก.ย. 2565 ]35
13 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]129
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]135