องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o25 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ITA
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชาคม [ 24 มี.ค. 2566 ]38
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 24 มี.ค. 2566 ]36
3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน [ 24 มี.ค. 2566 ]39
4 โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 [ 24 มี.ค. 2565 ]99
5 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.คลองขาม [ 16 มี.ค. 2565 ]105
6 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 16 มี.ค. 2565 ]102
7 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.คลองขาม [ 16 มี.ค. 2565 ]104
8 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ออกมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยโควิด 19 และกลุ่มเสี่ยง [ 16 มี.ค. 2565 ]115
9 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมคณะกรรมการศูนย์โควิด 19 และ โครงการประชุมพรชาคมคำบล ปรำจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]148
10 033การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 30 มิ.ย. 2563 ]105
11 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 18 มิ.ย. 2563 ]101
12 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 21 เม.ย. 2563 ]106