องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o25 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ITA


โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570

    รายละเอียดข่าว

โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570    เอกสารประกอบ

โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม