องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o33 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ITA


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมคณะกรรมการศูนย์โควิด 19 และ โครงการประชุมพรชาคมคำบล ปรำจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมคณะกรรมการศูนย์โควิด 19 และ โครงการประชุมพรชาคมคำบล ปรำจำปี 2565    เอกสารประกอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมคณะกรรมการศูนย์โควิด 19 และ โครงการประชุมพรชาคมคำบล ปรำจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม