องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

1. กลุ่มถักกระเป๋าโดเช นางสุรีรัตน์ ภูจอมดาว 122 หมู่ 1 บ้านขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 080-1984391 2. กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย นายอำพร ภูวาดเขียน 164 หมู่ 15 บ้านขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 087-0430820 3. กลุ่มทอเสื่อกก นางหนู ภูสมยา 111 หมู่ 11 บ้านหนองแวงฮี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 086-0317210 4. กลุ่มผลิตไส้กรอก แม่น้อย 165 หมู่ 16 บ้านหนองบัวหน่วย ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 043-819505 0854681197