วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์ภายในระบบอินเตอร์เน็ต ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถาที่แข่งขัน โครงการจัดแข่งขันฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน และ ถ้วยรางวัล และ น้ำดื่มน้ำแข็ง โครงการจัดแข่งขันฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9168 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๘๙๕๖ กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำเนาฏีกา ประปา หมู่ที่ ๑๔,๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ต่ออายุโดเมนและพื้นที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ พานพุ่มเงินพุ่มทอง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง