องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


สิบตำรวจโทชาตรี  ศรีภพ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางธนันท์ชล  ภานิตย์โรจน์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวสุนิสา ภูวิจารย์

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน