องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]37
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]106
3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 27 ม.ค. 2565 ]103
4 มาตรการป้องการการรับสินบน [ 27 ม.ค. 2565 ]103
5 มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 27 ม.ค. 2565 ]95
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 ม.ค. 2565 ]97
7 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 ม.ค. 2565 ]102
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 ม.ค. 2565 ]103
9 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 27 ม.ค. 2565 ]109
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 มี.ค. 745 ]103