องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษต บ้านหนองบัว หมู่ 4 สายหลังโรงเรียน [ 31 พ.ค. 2562 ]158
162 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษต บ้านโคกสี หมู่ 6 สายโคกสี -หนองบัว [ 31 พ.ค. 2562 ]182
163 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ 9 สายดงอัคคะ [ 31 พ.ค. 2562 ]184
164 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 สายคันคูหนองแวงฮี [ 31 พ.ค. 2562 ]154
165 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๑๖ ตามแบบ อบต.คลองขาม [ 27 พ.ค. 2562 ]160
166 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ตามแบบ อบต.คลองขาม [ 27 พ.ค. 2562 ]97
167 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ ตามแบบ อบต.คลองขาม [ 27 พ.ค. 2562 ]160
168 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๙ ตามแบบ อบต.คลองขาม [ 27 พ.ค. 2562 ]103
169 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ ตามแบบ อบต.คลองขาม [ 27 พ.ค. 2562 ]108
170 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบ อบต.คลองขาม [ 27 พ.ค. 2562 ]153
171 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๑๗ ตามแบบ อบต.คลองขาม [ 27 พ.ค. 2562 ]111
172 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายที่3 บ้านสา หมู่ที่ 7 [ 6 มี.ค. 2562 ]114
173 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงถนนลาดยางชำรุด) [ 20 ก.ย. 2561 ]171
174 เผยแพร่ราคากลางงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]151
175 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม [ 26 ก.ค. 2559 ]118
176 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๘.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๑.๕๐ ตารางเมตร [ 26 เม.ย. 2559 ]108
177 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นโรงอาหารโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม [ 18 ก.พ. 2559 ]101
178 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ 13 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 87 เมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพ [ 17 ก.พ. 2559 ]162
179 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 85 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร [ 17 ก.พ. 2559 ]101
180 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสี หมู่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 64 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร [ 17 ก.พ. 2559 ]113
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12