องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 เผยแพร่ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบ้านสา [ 5 มี.ค. 2563 ]155
142 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านขาม หมู่ที่ 3 – บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร [ 5 มี.ค. 2563 ]146
143 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑ [ 25 ก.พ. 2563 ]144
144 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ [ 25 ก.พ. 2563 ]204
145 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ ๙ [ 25 ก.พ. 2563 ]167
146 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ [ 20 ก.พ. 2563 ]158
147 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๑๗ สายทาง กส.ถ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๐.๕๐ เมตร [ 11 ก.ย. 2562 ]161
148 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 สายทาง กส.ถ หนองเปลือย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.5 เมตร [ 10 ก.ย. 2562 ]157
149 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 สายทางหนองแวงฮี – บ้านขาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 237.00 เมตร หนา 0.๑5 เมตร ไหล่ทาง 0.5 เมตร [ 10 ก.ย. 2562 ]163
150 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมขุดเปิดทางระบายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19 ขนาดยาว 1,300.00 เมตร กว้าง 2.0 เมตร ลึก 1.5 เมตร [ 10 ก.ย. 2562 ]154
151 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ ๙ [ 11 มิ.ย. 2562 ]150
152 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมหมู่ที่ ๑๒ [ 11 มิ.ย. 2562 ]165
153 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัดบ้านโต้น หมู่ที่ ๕ [ 10 มิ.ย. 2562 ]105
154 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขศาลา บ้านขาม หมู่ที่ ๑๕ [ 10 มิ.ย. 2562 ]133
155 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ [ 10 มิ.ย. 2562 ]117
156 เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดเล็ก พุทธศักราช ๒๕๖๒ [ 4 มิ.ย. 2562 ]100
157 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านขาม หมู่3 [ 31 พ.ค. 2562 ]128
158 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษต บ้านสา หมู่ 17 สายหนองแวง - หนองก่อ [ 31 พ.ค. 2562 ]105
159 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 16 [ 31 พ.ค. 2562 ]109
160 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายที่3 - ดงระแนง [ 31 พ.ค. 2562 ]106
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12