องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ [ 12 พ.ย. 2563 ]105
122 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างขุดลอกหนองทุ่ม บ้านโคกสี หมุ่ที่ 6 [ 16 ก.ย. 2563 ]104
123 ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างขุดลอกหนองทุ่ม บ้านโคกสี หมุ่ที่ 6 [ 15 ก.ย. 2563 ]113
124 ร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน อบต.คลองขาม [ 26 ส.ค. 2563 ]103
125 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) [ 26 ส.ค. 2563 ]108
126 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) จำนวน ๑ คัน [ 24 ส.ค. 2563 ]98
127 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยไซ้ แบบ มข.๒๕๕๗ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม กำหนด) [ 18 ส.ค. 2563 ]115
128 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน บล็อกขนาด 2.10 เมตร x 1.80 เมตร ความยาว 6.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง ทำมุม 15 องศากับแนวทาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 17 ส.ค. 2563 ]164
129 เผยแพร่ประกาศขอยกเลิกประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการและขอยกเลิกประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการและรายการประมาณการกำหนดราคากลางและแบบแปลนก่อสร้าง [ 4 ส.ค. 2563 ]163
130 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยไซ้ แบบ มข.๒๕๕๗ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 13 ก.ค. 2563 ]97
131 เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 23 มิ.ย. 2563 ]149
132 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอบัว หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามภาพพื้นที่ [ 1 มิ.ย. 2563 ]108
133 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.45 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 308.70 ตารางเมตร [ 18 พ.ค. 2563 ]119
134 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน [ 14 พ.ค. 2563 ]110
135 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านสา หมู่ที่ ๑๗ - ดงระแนง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ใช้ลูกรังจำนวน ๕๗๒ ลูกบาศก์เมตร [ 9 เม.ย. 2563 ]150
136 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายข้างวัดมุตติธรรมวนาราม หมู่ที่ ๒ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๘ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ใช้ลูกรังจำนวน ๖๗๖ ลูกบาศก์เมตร [ 9 เม.ย. 2563 ]121
137 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองอุ่มเม่า หมู่ที่ 6 – ถนนลาดยางบ้านขาม ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร [ 11 มี.ค. 2563 ]157
138 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองบัวหน่วย บ้านโคกสี บ้านขาม หมู่ที่ 15 – คลองชลประทาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]180
139 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 – ทุ่งหนองลาด ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]156
140 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 สายวัดจันทร์พัฒนาราม-ลาดยางไปบ้านหนองกุง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร [ 6 มี.ค. 2563 ]161
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12