องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 เผยแพร่ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 [ 16 มี.ค. 2564 ]105
102 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 [ 16 มี.ค. 2564 ]192
103 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 17 [ 12 มี.ค. 2564 ]105
104 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 3 [ 9 มี.ค. 2564 ]95
105 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านขาม หมู่ที่ 15 [ 9 มี.ค. 2564 ]106
106 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12เชื่อม หมู่ที่11 [ 2 มี.ค. 2564 ]107
107 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19 [ 22 ธ.ค. 2563 ]109
108 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 [ 22 ธ.ค. 2563 ]161
109 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต้น หมู่ที่ 5 [ 16 ธ.ค. 2563 ]103
110 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 [ 16 ธ.ค. 2563 ]108
111 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 [ 3 ธ.ค. 2563 ]107
112 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 [ 3 ธ.ค. 2563 ]117
113 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ 9 [ 2 ธ.ค. 2563 ]115
114 เผยแพร่ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 2 ธ.ค. 2563 ]98
115 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านหนองบัว [ 24 พ.ย. 2563 ]155
116 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบ้านสา [ 17 พ.ย. 2563 ]180
117 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 [ 16 พ.ย. 2563 ]110
118 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวงฮีเชื่อมบ้านหนองหล่ม (ช่วงบ้านหนองแวงฮี) [ 16 พ.ย. 2563 ]206
119 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านขามเชื่อมบ้านโคกสี (ช่วงทางเข้าบ้านขาม) [ 16 พ.ย. 2563 ]179
120 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร เชื่อมคลองชลประทาน บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 [ 13 พ.ย. 2563 ]102
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12