องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองชลประทานถึงทุ่งหนองลาด บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม [ 9 พ.ย. 2565 ]54
62 เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท [ 4 พ.ย. 2565 ]72
63 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองชลประทานถึงทุ่งหนองลาด บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่ [ 3 พ.ย. 2565 ]61
64 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬส [ 27 ต.ค. 2565 ]54
65 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ย. 2565 ]62
66 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 17 [ 17 มิ.ย. 2565 ]115
67 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 [ 16 มิ.ย. 2565 ]166
68 เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ สนามกีฬาดอนฐาน บ้านสา หมู่ทีี่ 14 [ 20 เม.ย. 2565 ]132
69 เผยแพร่ราคากลางโครงการขยายเขตประปา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4,13,19 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ [ 22 มี.ค. 2565 ]134
70 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 [ 22 ก.พ. 2565 ]130
71 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 3 [ 22 ก.พ. 2565 ]120
72 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 [ 22 ก.พ. 2565 ]180
73 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ 6 [ 22 ก.พ. 2565 ]114
74 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 [ 22 ก.พ. 2565 ]164
75 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 14 [ 18 ก.พ. 2565 ]155
76 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 16 [ 18 ก.พ. 2565 ]151
77 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8 [ 9 ก.พ. 2565 ]191
78 เผยแพร่ราคากลางและร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก [ 13 ธ.ค. 2564 ]147
79 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น บันได ๒ ข้าง (ชั้นล่าง ๔ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) พื้นที่ใช้สอย ๖๓๐ ตารางเมตร ฐานราก – เสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 27 ก.ย. 2564 ]108
80 ร่างขอบเขตงาน Tor โครงการเสริมทางแบบอัลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวหน่วย บ้านโต้น กว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม รวม ๓,๑๕๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕,๒๐๐ ตารางเมตร [ 23 ก.ย. 2564 ]162
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12