องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโคกศรี,บ้านหนองแวงฮี,บ้านสา หมู่ที่ ๖,๑๑,๑๗,๑๘ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 1 มี.ค. 2566 ]41
42 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่นโพนทอง [ 28 ก.พ. 2566 ]38
43 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโคกสี,บ้านหนองแวงฮี,บ้านสา หมู่ที่ 6,11,17,18 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 10 ก.พ. 2566 ]67
44 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และลากจูง ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 10 ก.พ. 2566 ]38
45 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๕๙๑ กาฬสินธุ์ [ 10 ก.พ. 2566 ]36
46 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 27 ม.ค. 2566 ]46
47 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ76-003 สายทางบ้านหนองหล่มถึงบ้านหนองแวงฮี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ [ 16 ม.ค. 2566 ]44
48 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ วัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน [ 6 ม.ค. 2566 ]50
49 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต้น หมู่ที่ 5 [ 21 ธ.ค. 2565 ]42
50 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 [ 21 ธ.ค. 2565 ]35
51 เผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตล [ 14 ธ.ค. 2565 ]46
52 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ วัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน [ 9 ธ.ค. 2565 ]45
53 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 [ 21 พ.ย. 2565 ]59
54 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 [ 18 พ.ย. 2565 ]50
55 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนฐาน บ้านสา หมู่ที่ 7 [ 18 พ.ย. 2565 ]47
56 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 17 [ 17 พ.ย. 2565 ]48
57 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 14 [ 17 พ.ย. 2565 ]46
58 ประกาศยกเลิกประกาศและเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร อบต.คลองขาม [ 14 พ.ย. 2565 ]44
59 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4,5,10,11,12,13,15,19 [ 14 พ.ย. 2565 ]43
60 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,6,7,8,9,14,16,17,18 [ 14 พ.ย. 2565 ]40
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12