องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 26 ต.ค. 2566 ]23
22 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8  [ 25 ต.ค. 2566 ]22
23 เผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 7 [ 25 ต.ค. 2566 ]27
24 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขา [ 16 ต.ค. 2566 ]23
25 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.10 เมตรไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 16 ต.ค. 2566 ]23
26 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 26 ก.ย. 2566 ]25
27 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 26 ก.ย. 2566 ]26
28 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 สายที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ สายที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแป [ 26 ก.ย. 2566 ]26
29 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 27 ก.ค. 2566 ]32
30 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมเปลี่ยนหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านขามหมู่ ๓ [ 8 มิ.ย. 2566 ]34
31 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านโต้น หมู่ 5 [ 8 มิ.ย. 2566 ]36
32 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านขามหมู่ ๑ [ 8 มิ.ย. 2566 ]36
33 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองหล่ม หมู่ 10 [ 8 มิ.ย. 2566 ]38
34 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 [ 8 มิ.ย. 2566 ]32
35 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 14 [ 8 มิ.ย. 2566 ]36
36 ประกาศขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 29 พ.ค. 2566 ]43
37 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]40
38 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 มี.ค. 2566 ]35
39 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 8 มี.ค. 2566 ]47
40 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 19 ท่อน รางระบายน้ำ 36 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 16 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 8 มี.ค. 2566 ]39
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12