องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 239 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศสอบราคาอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 15 ต.ค. 2558 ]156
202 เผยแพร่ราคากลาง โครงการการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 [ 14 ต.ค. 2558 ]99
203 เผยแพร่ราคากลาง โครงการการสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 14 ต.ค. 2558 ]155
204 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ตามรายการและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 1 ก.ย. 2558 ]111
205 ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ตามรายการและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 1 ก.ย. 2558 ]93
206 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ 28 ส.ค. 2558 ]119
207 ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ 28 ส.ค. 2558 ]110
208 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 7 ส.ค. 2558 ]113
209 ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 17 ก.ค. 2558 ]156
210 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ศรี [ 24 เม.ย. 2558 ]104
211 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 24 เม.ย. 2558 ]105
212 เผยแพร่ราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ศรีบ้านหนองแวงฮี [ 10 เม.ย. 2558 ]144
213 เผยแพร่ราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 10 เม.ย. 2558 ]155
214 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 25 ก.พ. 2558 ]115
215 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.10 เมตร [ 18 ก.พ. 2558 ]164
216 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่18 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน [ 18 ก.พ. 2558 ]101
217 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 12 ท่อน [ 18 ก.พ. 2558 ]120
218 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 190 เมตร ลึก 0.30 เมตร [ 18 ก.พ. 2558 ]113
219 สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.วัดสว่างโพธิ์ศรีบ้านหนองแวงฮี [ 17 ก.พ. 2558 ]179
220 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.วัดสว่างโพธิ ์ศรีบ้านหนองแวงฮี [ 17 ก.พ. 2558 ]96
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12