องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 80 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร [ 17 ก.พ. 2559 ]195
182 แบบ ปร.5 (ก) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ม.ค. 2559 ]103
183 ประกาศประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 19 ม.ค. 2559 ]107
184 ประกาศประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 ตำบลคลองขาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 19 ม.ค. 2559 ]117
185 ประกาศประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านโคกสี - บ้านขาม กว้าง 6 เมตร ยาว 961 เมตร ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ธ.ค. 2558 ]99
186 ประกาศประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal แยกทางหลวงหมายเลข 209 (กม. ที่ 53+950) - บ้านขาม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,374 เมตร ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ด้วยวิธีการทางอ [ 21 ธ.ค. 2558 ]108
187 ประกาศประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal แยกทางหลวงหมายเลข 209 (กม. ที่ 53+950) - บ้านขาม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,374 เมตร ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ด้วยวิธีการทางอ [ 21 ธ.ค. 2558 ]94
188 เผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านโคกสี - บ้านขาม กว้าง 6 เมตร ยาว 961 เมตร ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ธ.ค. 2558 ]137
189 เผยแพร่โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal แยกทางหลวงหมายเลข 209 (กม. ที่ 53+950) - บ้านขาม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,374 เมตร ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ธ.ค. 2558 ]103
190 เผยแพร่ โครงการตกลงราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]107
191 เผยแพร่ โครงการตกลงราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 2 พ.ย. 2558 ]99
192 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน โครงการสอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 [ 19 ต.ค. 2558 ]100
193 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน โครงการสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 [ 19 ต.ค. 2558 ]171
194 ประกาศสอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 [ 15 ต.ค. 2558 ]156
195 ประกาศสอบราคาอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 15 ต.ค. 2558 ]154
196 เผยแพร่ราคากลาง โครงการการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 [ 14 ต.ค. 2558 ]99
197 เผยแพร่ราคากลาง โครงการการสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 14 ต.ค. 2558 ]154
198 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ตามรายการและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 1 ก.ย. 2558 ]110
199 ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ตามรายการและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 1 ก.ย. 2558 ]92
200 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ 28 ส.ค. 2558 ]117
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12