องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 

 

 


  การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้สู...
   

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.ณ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกา...

  โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
   

วันที่ 8 กรกฎาคม ...

  ประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นค...
   
วันที่ 24 มิถุน...
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน Lin...
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน Line Official Account พิมพ์เพิ่มเพื่อน @ITAS 20 เม...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27
 

 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้