องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่สู่ชุมชน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]58
2 การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่สู่ชุมชน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]51
3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]67
4 เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสา หมู่ที่ ๑๗ [ 14 มี.ค. 2562 ]109
5 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐เมตร บ้านโต้น หมู่ที่ ๕ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]209
6 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]210
7 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๑๖ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]204
8 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]203
9 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบวางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]180
10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) [ 22 ส.ค. 2561 ]212
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9