องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 21 พ.ค. 2563 ]9
2 ประชาสัมพันธุ์ การเข้าชอบกิจกรรมทาง ไลน์ อบต.คลองขาม [ 21 พ.ค. 2563 ]6
3 ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 [ 10 เม.ย. 2563 ]13
4 กองทุนสวัสดิการ วันละ 1 บาท [ 10 เม.ย. 2563 ]11
5 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ มาลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 10 เม.ย. 2563 ]12
6 การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่สู่ชุมชน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]106
7 การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่สู่ชุมชน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]80
8 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]101
9 เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสา หมู่ที่ ๑๗ [ 14 มี.ค. 2562 ]141
10 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐เมตร บ้านโต้น หมู่ที่ ๕ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]240
11 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]241
12 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๑๖ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]235
13 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]232
14 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบวางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]210
15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) [ 22 ส.ค. 2561 ]243
16 เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ [ 24 พ.ค. 2561 ]257
17 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐เมตร บ้านสา หมู่ที่ ๑๗ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 8 มี.ค. 2561 ]294
18 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 22 ก.พ. 2561 ]454
19 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษาโลก ( อถล) [ 23 ม.ค. 2561 ]280
20 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๙๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐เมตร [ 15 ธ.ค. 2560 ]248
 
หน้า 1|2|3|4|5