องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองทุ่ม บ้านโคกสี หมุ่ที่ 6 [ 31 ส.ค. 2563 ]17
2 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) [ 26 ส.ค. 2563 ]23
3 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ส.ค. 2563 ]23
4 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) จำนวน ๑ คัน [ 24 ส.ค. 2563 ]22
5 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]12
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 21 พ.ค. 2563 ]50
7 ประชาสัมพันธุ์ การเข้าชอบกิจกรรมทาง ไลน์ อบต.คลองขาม [ 21 พ.ค. 2563 ]40
8 ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 [ 10 เม.ย. 2563 ]50
9 กองทุนสวัสดิการ วันละ 1 บาท [ 10 เม.ย. 2563 ]45
10 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ มาลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 10 เม.ย. 2563 ]47
11 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการ_กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 20 มี.ค. 2563 ]21
12 แผนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 8 ม.ค. 2563 ]14
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]11
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.คลองขาม ไปรับเเบบแสดงรายการภาษีป้าย [ 8 ม.ค. 2563 ]14
15 การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่สู่ชุมชน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]157
16 การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่สู่ชุมชน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]112
17 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]134
18 แผนงานโครงการประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองขาม [ 9 มี.ค. 2562 ]16
19 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐เมตร บ้านโต้น หมู่ที่ ๕ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]281
20 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]272
 
หน้า 1|2|3|4|5