องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
  ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตำ...[วันที่ 2020-09-02][ผู้อ่าน 72]
 
  ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2020-08-21][ผู้อ่าน 69]
 
  การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้สู...[วันที่ 2020-07-16][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ[วันที่ 2020-07-08][ผู้อ่าน 110]
 
  ประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นค...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 72]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 (Cov...[วันที่ 2020-06-03][ผู้อ่าน 37]
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน Lin...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 110]
 
  ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์. เรื่อง ให้ทุกคนในท้องที่จั...[วันที่ 2020-05-21][ผู้อ่าน 77]
 
  หยุดเชื้อเพื่อชาติ[วันที่ 2020-04-05][ผู้อ่าน 84]
 
  ออกพ่นยาฆ่าเชื่อป้องกันการแพร่ระบาดCovid - 19[วันที่ 2020-03-30][ผู้อ่าน 73]
 
  เพิ่มความเชื่อมั่น หน่วยงาน อบต.คลองขามปลอดเชื้อ C...[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 68]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15