องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
  การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้สู...[วันที่ 2020-07-16][ผู้อ่าน 304]
 
  โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ[วันที่ 2020-07-08][ผู้อ่าน 85]
 
  ประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นค...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 191]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 (Cov...[วันที่ 2020-06-03][ผู้อ่าน 157]
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน Lin...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 235]
 
  ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์. เรื่อง ให้ทุกคนในท้องที่จั...[วันที่ 2020-05-21][ผู้อ่าน 196]
 
  หยุดเชื้อเพื่อชาติ[วันที่ 2020-04-05][ผู้อ่าน 208]
 
  ออกพ่นยาฆ่าเชื่อป้องกันการแพร่ระบาดCovid - 19[วันที่ 2020-03-30][ผู้อ่าน 183]
 
  เพิ่มความเชื่อมั่น หน่วยงาน อบต.คลองขามปลอดเชื้อ C...[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 170]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 152]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ[วันที่ 2020-03-20][ผู้อ่าน 157]
 
  ประกาศ อบต.คลองขาม[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 162]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16