องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
  ประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นค...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 148]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 (Cov...[วันที่ 2020-06-03][ผู้อ่าน 99]
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน Lin...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 175]
 
  ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์. เรื่อง ให้ทุกคนในท้องที่จั...[วันที่ 2020-05-21][ผู้อ่าน 151]
 
  หยุดเชื้อเพื่อชาติ[วันที่ 2020-04-05][ผู้อ่าน 155]
 
  ออกพ่นยาฆ่าเชื่อป้องกันการแพร่ระบาดCovid - 19[วันที่ 2020-03-30][ผู้อ่าน 138]
 
  เพิ่มความเชื่อมั่น หน่วยงาน อบต.คลองขามปลอดเชื้อ C...[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 129]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 118]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ[วันที่ 2020-03-20][ผู้อ่าน 118]
 
  ประกาศ อบต.คลองขาม[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 122]
 
  ประชุมศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอ...[วันที่ 2020-03-10][ผู้อ่าน 133]
 
  กรมทหารม้าที่ 7 ค่ายเปรมติณสูลานนท์[วันที่ 2020-03-09][ผู้อ่าน 385]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16