องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

คณะผู้บริหาร

นายวิทยา  บุญตาโลก 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
087-2533651 , 087-9500722
นายสมหวัง  เชตะวัน
นายเกณฑ์  ภูประวิง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
089-8426971
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธีระพันธุ์ ภูคงคา
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล