องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างขุดลอกหนองทุ่ม บ้านโคกสี หมุ่ที่ 6 [ 16 ก.ย. 2563 ]14
2 ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างขุดลอกหนองทุ่ม บ้านโคกสี หมุ่ที่ 6 [ 15 ก.ย. 2563 ]9
3 ร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน อบต.คลองขาม [ 26 ส.ค. 2563 ]24
4 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) [ 26 ส.ค. 2563 ]14
5 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) จำนวน ๑ คัน [ 24 ส.ค. 2563 ]19
6 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยไซ้ แบบ มข.๒๕๕๗ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม กำหนด) [ 18 ส.ค. 2563 ]16
7 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน บล็อกขนาด 2.10 เมตร x 1.80 เมตร ความยาว 6.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง ทำมุม 15 องศากับแนวทาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 17 ส.ค. 2563 ]15
8 เผยแพร่ประกาศขอยกเลิกประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการและขอยกเลิกประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการและรายการประมาณการกำหนดราคากลางและแบบแปลนก่อสร้าง [ 4 ส.ค. 2563 ]15
9 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยไซ้ แบบ มข.๒๕๕๗ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 13 ก.ค. 2563 ]31
10 เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 23 มิ.ย. 2563 ]27
11 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอบัว หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามภาพพื้นที่ [ 1 มิ.ย. 2563 ]27
12 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.45 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 308.70 ตารางเมตร [ 18 พ.ค. 2563 ]29
13 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน [ 14 พ.ค. 2563 ]57
14 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านสา หมู่ที่ ๑๗ - ดงระแนง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ใช้ลูกรังจำนวน ๕๗๒ ลูกบาศก์เมตร [ 9 เม.ย. 2563 ]44
15 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายข้างวัดมุตติธรรมวนาราม หมู่ที่ ๒ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๘ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ใช้ลูกรังจำนวน ๖๗๖ ลูกบาศก์เมตร [ 9 เม.ย. 2563 ]35
16 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองอุ่มเม่า หมู่ที่ 6 – ถนนลาดยางบ้านขาม ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร [ 11 มี.ค. 2563 ]51
17 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองบัวหน่วย บ้านโคกสี บ้านขาม หมู่ที่ 15 – คลองชลประทาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]55
18 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 – ทุ่งหนองลาด ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]54
19 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 สายวัดจันทร์พัฒนาราม-ลาดยางไปบ้านหนองกุง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร [ 6 มี.ค. 2563 ]53
20 เผยแพร่ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบ้านสา [ 5 มี.ค. 2563 ]59
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7