องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน [ 14 พ.ค. 2563 ]24
2 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านสา หมู่ที่ ๑๗ - ดงระแนง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ใช้ลูกรังจำนวน ๕๗๒ ลูกบาศก์เมตร [ 9 เม.ย. 2563 ]16
3 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายข้างวัดมุตติธรรมวนาราม หมู่ที่ ๒ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๘ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ใช้ลูกรังจำนวน ๖๗๖ ลูกบาศก์เมตร [ 9 เม.ย. 2563 ]10
4 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองอุ่มเม่า หมู่ที่ 6 – ถนนลาดยางบ้านขาม ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร [ 11 มี.ค. 2563 ]24
5 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองบัวหน่วย บ้านโคกสี บ้านขาม หมู่ที่ 15 – คลองชลประทาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]23
6 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 – ทุ่งหนองลาด ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]24
7 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 สายวัดจันทร์พัฒนาราม-ลาดยางไปบ้านหนองกุง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร [ 6 มี.ค. 2563 ]25
8 เผยแพร่ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบ้านสา [ 5 มี.ค. 2563 ]24
9 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านขาม หมู่ที่ 3 – บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร [ 5 มี.ค. 2563 ]24
10 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑ [ 25 ก.พ. 2563 ]27
11 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ [ 25 ก.พ. 2563 ]21
12 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ ๙ [ 25 ก.พ. 2563 ]26
13 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ [ 20 ก.พ. 2563 ]25
14 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านขาม หมู่ที่ ๑ [ 29 ต.ค. 2562 ]54
15 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ [ 29 ต.ค. 2562 ]58
16 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๑๗ สายทาง กส.ถ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๐.๕๐ เมตร [ 11 ก.ย. 2562 ]59
17 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 สายทาง กส.ถ หนองเปลือย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.5 เมตร [ 10 ก.ย. 2562 ]66
18 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 สายทางหนองแวงฮี – บ้านขาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 237.00 เมตร หนา 0.๑5 เมตร ไหล่ทาง 0.5 เมตร [ 10 ก.ย. 2562 ]58
19 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมขุดเปิดทางระบายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19 ขนาดยาว 1,300.00 เมตร กว้าง 2.0 เมตร ลึก 1.5 เมตร [ 10 ก.ย. 2562 ]67
20 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๓ [ 11 มิ.ย. 2562 ]118
 
หน้า 1|2|3|4|5|6