องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 190 เมตร ลึก 0.30 เมตร [ 18 ก.พ. 2558 ]369
102 สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.วัดสว่างโพธิ์ศรีบ้านหนองแวงฮี [ 17 ก.พ. 2558 ]345
103 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.วัดสว่างโพธิ ์ศรีบ้านหนองแวงฮี [ 17 ก.พ. 2558 ]366
104 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา [ 30 ม.ค. 2558 ]346
105 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดินในพื้นที่การเกษตร บ้านขาม หมู่ที่ 1, 15 [ 30 ม.ค. 2558 ]365
106 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา [ 30 ม.ค. 2558 ]391
107 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินในพื้นที่การเกษตร บ้านขาม หมู่ที่ 1, 15 [ 30 ม.ค. 2558 ]361
108 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 4 พ.ย. 2557 ]403
109 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 4 พ.ย. 2557 ]387
110 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 3 พ.ย. 2557 ]359
111 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 3 พ.ย. 2557 ]607
112 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 30 ต.ค. 2557 ]358
113 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 30 ต.ค. 2557 ]356
114 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 30 ต.ค. 2557 ]359
115 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.สพด.2)องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 30 ต.ค. 2557 ]367
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 29 ต.ค. 2557 ]354
117 เปลี่ยนแปลงประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 22 ต.ค. 2557 ]361
118 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 20 ต.ค. 2557 ]360
119 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]336
120 ประกาศราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]365
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7